Adab Ketika Mengaji Al Quran

Adab ketika mengaji al Quran adalah penting untuk dipraktikkan oleh setiap individu yang ingin mendalami isi al-Quran.

Berikut adalah beberapa adab yang perlu diperhatikan:

Wuduk

Sebelum mengaji al Quran, pastikan untuk melakukan wuduk terlebih dahulu.

Wuduk adalah membersihkan diri untuk menunjukkan kesucian hati dan kebersihan diri.

Niat

Setiap kali membuka al-Quran, pastikan untuk berniat dengan tulus untuk mempelajari dan memahami makna dari setiap ayat yang dibaca.

Membaca dengan tajwid yang betul

Penting untuk membaca dengan tajwid yang benar, yang meliputi pengucapan huruf dan lafaz yang sesuai. 

Jika masih tidak dapat kuasai tajwid dengan benar, anda boleh belajar tajwid bersama Nifa Quran Care Academy.

Menghormati al-Quran

Pastikan al-Quran disimpan di tempat yang bersih dan suci, dan dipegang dengan tangan yang bersih.

Janganlah meletakkan al-Quran di tempat yang rendah atau diinjak-injak.

Menghormati waktu

Janganlah membaca al-Quran ketika sedang tergesa-gesa atau dalam keadaan yang tidak tenang.

Berikan waktu yang cukup untuk membaca al-Quran dengan penuh khusyuk kerana begitu banyak kelebihan membaca al-Quran ini. 

Berdoa sebelum dan sesudah membaca

Sebelum membaca al-Quran, berdoalah kepada Allah SWT untuk membuka hati kita agar dapat memahami makna dari setiap ayat yang dibaca.

Setelah selesai membaca, berdoalah kepada Allah SWT untuk memberikan pahala dan keberkahan atas usaha kita.

Memahami makna

Selain membaca, penting juga untuk memahami makna dari setiap ayat yang dibaca.

Hal ini dapat dilakukan dengan mengaji bersama dengan orang yang lebih berpengalaman atau membaca tafsir al-Quran.

Anda juga boleh menghadiri kelas mengaji personal dan belajar mengaji online dengan Nifa Quran yang dijamin dengan kepakaran para pengajar mereka. 

 

Dengan memperhatikan adab-adab ketika mengaji al-Quran, diharapkan kita dapat memperoleh manfaat dan hikmah dari setiap ayat yang dibaca, serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT.