Cara Memilih Kad Perubatan – Medical Card

Kad perubatan diwujudkan oleh syarikat-syarikat pengendali insurans dengan tujuan untuk membolehkan pencarum mendapatkan perkhidmatan perubatan bagi sesuatu kecemasan di hospital panel yang telah ditetapkan oleh pihak insurans terbabit. Jenis-jenis perkhidmatan perubatan pula adalah tertakluk kepada jenis perlindungan dengan polisi yang dipilih oleh pencarum. Dengan adanya kad perubatan ini, ia dapat membantu anda untuk tidak memerlukan bayaran tunai selagi premium insurans masih berjalan apabila anda perlu dikejarkan ke hospital. Layari etiqa.com.my untuk ketahui plan insurans yang ada.
insurans takaful insurans rumah blood donate insurans nyawa