proses jual beli hartanah

Proses Jual Beli Hartanah: Panduan Lengkap untuk Pembeli dan Penjual

Jual beli hartanah adalah salah satu transaksi yang paling penting dalam hidup seseorang. Untuk memastikan transaksi berjalan lancar dan sukses, ada beberapa proses yang harus dipenuhi oleh pembeli dan penjual. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara rinci proses jual beli hartanah dari awal hingga akhir.

Pengenalan

Jual beli hartanah adalah transaksi yang melibatkan pembeli dan penjual dengan tujuan untuk memindahkan hak milik hartanah dari satu pihak ke pihak lain. Transaksi ini melibatkan beberapa proses dan dokumen yang perlu dipenuhi oleh pembeli dan penjual.

Proses Jual Beli Hartanah untuk Pembeli

Tahap 1: Menentukan Keperluan Hartanah

Sebelum membeli hartanah, pembeli harus menentukan keperluan hartanah yang diinginkan. Ini termasuk lokasi, jenis hartanah, dan kawasan yang diinginkan. Keputusan ini harus berdasarkan kepada keperluan sebenar pembeli seperti keperluan rumah kediaman, komersial atau pelaburan.

Tahap 2: Cari Hartanah

Setelah mengetahui keperluan hartanah, pembeli harus mencari hartanah yang sesuai dengan keperluan tersebut. Mereka boleh mencari hartanah melalui iklan dalam media cetak atau digital, ejen hartanah atau melalui platform hartanah atas talian seperti iProperty dan PropertyGuru.

Tahap 3: Mengekalkan Perunding Hartanah

Pembeli biasanya akan melantik perunding hartanah yang akan membantu mereka mencari hartanah yang sesuai. Perunding hartanah akan membantu pembeli dalam mencari hartanah yang sesuai, menasihati pembeli mengenai nilai hartanah, dan membantu dalam proses pembelian.

Tahap 4: Melakukan Penilaian Hartanah

Setelah menemui hartanah yang diinginkan, pembeli harus membuat penilaian terhadap hartanah tersebut. Penilaian ini akan memastikan bahawa hartanah yang akan dibeli adalah berharga dan sesuai dengan nilai sebenar hartanah tersebut.

Tahap 5: Memohon Pinjaman Bank

Pembeli biasanya memerlukan pinjaman daripada bank untuk membeli hartanah. Oleh itu, mereka perlu memohon pinjaman bank dan mendapatkan kelulusan sebelum melanjutkan proses pembelian.

Tahap 6: Menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli

Setelah semua dokumen dan keperluan telah dipenuhi, pembeli akan menandatangani surat perjanjian jual beli dengan penjual. Surat perjanjian jual beli merangkumi semua butir-butir mengenai transaksi jual beli, termasuk harga, syarat-syarat dan tempoh pembayaran.

Untuk Maklumat lanjut tentang hartanah anda boleh hubungi no Whatsapp ini atau layari laman web Shukri Zohari untuk info terkini.